1980

Začiatok pestovateľského pálenia ovocia

JUDr. Pavel Lechman

sa začal venovať pestovateľskému páleniu ovocia oveľa skôr, a to v obci Kračúnovce od roku 1980, kedy inicioval túto výrobu v Kračúnovciach, vtedy v rámci záhradkárskych služieb.
Spoločnosť má udelené povolenie na výrobu liehu v režime pestovateľské pálenie ovocia od začiatku roku 2006
Fotografia vyhotovená po inštalácii zariadenia začiatkom roku 2006 ešte pred uložením úradných colných uzáver. Ide o dvojkotlovú technológiu Pacovských strojárni, pričom objem destilačného kotla je 300 litrov a rektifikačného kotla je 150 litrov.

K vôli požiadavkám mnohých zákazníkov, ktorí dodávajú ročne menšie množstvo ovocia, a neželajú si ovocný kvas zmiešavať s kvasom iného pestovateľa v pôvodnej technológii, keďže destilačný, ako aj rektifikačný kotol musí byť naplnený minimálne na 80% svojho objemu pre spustenie procesu výroby, inštalovali sme začiatkom roka 2018 kolónu s kotlom objemu 200 litrov – fotografia rovnako vyhotovená ešte pred uložením úradných colných uzáver.

Všetky podrobné fotografie nájdete v našej galérii


Galéria