To pravé ovocné


Pálenica Lechmann


Kračúnovská Slivovica

Najlepšie ohodnotené vzorky v rámci jednotlivých ochutnávok ovocných destilátov boli z odrôd sliviek: Duranzia, Lepotica, Stanley a Bystrická


Kračúnovská Hruškovica

Najlepšie ohodnotené vzorky v rámci jednotlivých ochutnávok ovocných destilátov boli z odrôd hrušiek: Williams


Kračúnovská Jablkovica

Najlepšie ohodnotené vzorky v rámci jednotlivých ochutnávok ovocných destilátov boli z odrôd jabĺk: Golden Delicius


Kračúnovská Terkelica

Najlepšie ohodnotená vzorka v rámci jednotlivých ochutnávok ovocných destilátov bola terkelica z dubového suda

Prevádzkové oznámenie pestovateľom:
Výrobné obdobie 2017/2018 je ukončené dňom 29. marca 2018; Po tomto povinnom periodickom prerušení výroby bude začiatok nasledujúceho výrobného obdobia 2018/2019 s predpokladom v auguste 2018 oznámené tu.
.

Ocenenia pálenice
LECHMANN


Naša spoločnosť a pestovatelia, ktorí si nechali vyrobiť ovocné destiláty v našej pálenici, získali množstvo ocenení na rôznych výstavách ovocných destilátov.

Ochutnávka ovocných destilátov Radimov 2018

Pestovateľská pálenica