VEREJNÉ OBSTARÁVANIEV súčasnosti nerealizujeme žiaden investičný zámer s čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ.