STROJE A ZARIADENIA – PREDAJ

Začíname opäť s výrobou odkôstkovača a drviča v jednom; pri aktuálnych cenách nerezu a ďalších materiálov vieme dodať toto zariadenie za cenu 3 300 € + 660 € DPH = 3 960 € s DPH. Toto zariadenie vyhotovujeme na objednávku Dopravu v rámci Slovenskej republiky zabezpečujeme a hradíme my, avšak v prípade osobného prevzatia odrátame bonus v sume 300,00 € s DPH

Objednávky na odkôstkovače a príslušenstvo k nemu vieme zabezpečiť výlučne na objednávku, a to po zložení zálohy 30% z ceny s DPH s našim záväzkom dodania do 6 až 8 týždňov od pripísania zálohy na náš účet na základe nami vystavenej predfaktúry. Aktuálne máme 1 kus na sklade na okamžitý odber.
Video ukážka
Ide o viacfunkčný prístroj na spracovanie ovocia, a to spoľahlivý a efektívny odkôstkovač (pre slivky, marhule, čerešne), ktorý je zároveň aj drvič ovocia (pre jablká, hrušky) po rýchlej výmene rezného kotúča a vyvýšenia násypníka podľa inštruktážneho videa. Tento prístroj (odkôstkovač a zároveň drvič) bol vyvinutý a otestovaný za niekoľko rokov vlastnej prevádzky pri príprave ovocných kvasov pre pestovateľov našej pestovateľskej pálenice, čo vzišlo aj z negatívnej skúsenosti používaním rôznych lacných verzií odkôstkovačov v minulosti, ktoré neboli efektívne, keďže nedokonale odkôstkovali, a tie ktorým sa podarilo odstrániť dužinu z kôstky, tak len za dlhší čas, a teda za väčších prevádzkových nákladov, čo po prekalkulovaní spotreby elektrickej energie, vody a straty času na obsluhe, sa v konečnom dôsledku preukázali ako drahé a neefektívne zariadenia.

S poukazom na odporúčanie komisie z 2. marca 2010 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2010/133/EU, ktoré sa týka prevencie a zníženia kontaminácie liehovín z kôstkovíc a z výliskov kôstkovíc etylkarbamátom a monitorovania hodnôt etylkarbamátu v týchto nápojoch, je potrebné zdôrazniť dôležitosť odkôstkovania spracovávaného ovocia na kvas.


Tento potravinársky stroj (odkôstkovač a drvič v jednom) na prípravu ovocných kvasov sa osvedčil ako spoľahlivý stroj počas vlastnej činnosti najmä pokiaľ ide o časť funkcie odkôstkovača jeho efektívnosťou oproti lacným odkôstkovačom na trhu, čo spočíva jednak v rýchlosti odkôstkovania, a to v priemere 20 kg za 2 minúty kôstkovín ako sú marhule a slivky a 20 kg za 1 minútu kôstkovín ako sú čerešne a višne (čas merania odkôstkovania ovocia v plne dozretom stave, teda v jedinom stave, ktorý je vhodný na prípravu ovocného kvasu), ako aj jeho zhotovenie v relatívne malých rozmeroch (priemer hlavného valca je 46,5 cm a celková výška 118,5 cm vrátane odnímateľného násypníka) a relatívne nízkej váhy (75 kg) s násypníkom, čím je toto zariadenie ľahko premiestniteľné dvoma obsluhovateľmi. Napája sa na 400V, 50Hz, max. 16A (inštalovaný je elektromotor s príkonom 1,5kW) a na vodu bežnou hadicovou (klik) rýchlospojkou 3/4" pri štandardnom tlaku do 0,6 MPa. POZOR: na prípravu kvasu sa nepoužíva chlórovaná voda!
Navyše, ak sa pri pláne kúpiť potravinárske stroje na spracovanie ovocia na prípravu ovocných kvasov prekalkuluje koľko stojí odkôstkovač samostatne a drvič samostatne, tak už samotná vstupná investícia je najvýhodnejšia pri tomto 2 v 1 zariadení, pričom ide o rýdzo nerezový výrobok, čiže materiálovo trvácny stroj aj v rotačných častiach, kde aj keď kvalitný elektromotor, ale po dlhoročnej prevádzke, je ľahko vymeniteľný, ak by vznikla v budúcnosti potreba vymeniť jedinú motorickú časť. Rezné kotúče je spravidla po ročne prevádzke, čo závisí samozrejme od množstva používania, potrebné preostriť, čo je prirodzené opotrebenie rezných častí na jednotlivých 3 rezných kotúčoch: 1 na slivky a marhule, 1 na čerešne a višne a 1 na jablká a hrušky resp. iné ovocie bez centrálnej kôstky.
Keďže zariadenie je určené na prípravu kvasov pre liehovary na výrobu ovocných destilátov vrátane pestovateľského pálenia ovocia v prevádzkach pestovateľských páleníc, nie je preto vhodné používať chlórovanú vodu!Cena: 3 300 € + 660 € DPH (20%) = 3 960 €
Spracováva rôzne druhy kôstkovín a ďalšieho ovocia, pričom je potrebné poznamenať, že broskyne nie je všeobecne vhodné odkôstkovávať strojovo (kvôli veľkej a drsnej centrálnej kôstke), čiže len pre broskyne platí, že po ručnom rozpoltení a odstránení kôstky broskyne následne rozdrviť na reznom kotúči určenom na jablká a hrušky.


Ako je možné vidieť na fotografii, kôstky od sliviek sú dokonale oddelené od dužiny, čo platí aj o marhuliach, čerešniach, ako aj višniach.
Pokiaľ ide o odkôstkovanie, je potrebné brať do úvahy, že nie každá kôstka ovocia je presne rovnaká, teda nielen pokiaľ ide o veľkosť, ale aj pevnosť a povrch, čo môže spôsobiť, že nepatrné množstvo kôstok sa počas procesu rozdrví - avšak ide len o zanedbateľné množstvo.
Nerezové nadstavce sú určené na napojenie na bežné stavebné miešadlá. Tieto nadstavce už nevyrábame.


Pridané rezné časti počas miešania zvyšujú kvalitu kvasu, teda dosiahnutím úplného rozdrvenia dužiny, sa dosiahne aj lepšia výdatnosť ovocného kvasu (pokiaľ ďalšie vlastnosti spracovávaného ovocia sú vhodné na kvasenie a bol dodržaný postup prípravy kvasu, ktorý uvádzame v časti Ako správne pripraviť kvas).

Objednávkový formulár


Zákazník
Fyzická osobaPrávnická osoba

Súhlasím s s obchodnými podmienkami
Platba

V prípade dobierky je potrebné vyjadriť súhlas s ponukou uvedenou v predfaktúre v lehote 5 pracovných dní, inak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zásielka nebude môcť byť odoslaná.

Preprava
Heslo na získanie osobných údajov od prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú dotknutej osoby podľa čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2016/679
Kód overenia proti spamu:
captcha
  • Slovenčina
  • Angličtina