ČASTO KLADENÉ OTÁZKY1. Koľko stojí vypálenie jedného litra pálenky?


Výška ceny, ktorú zaplatíte za službu destilácie závisí v určitej miere aj na Vás – na kvalite Vami pripraveného kvasu. Z kvalitného kvasu je totiž aj vyššia výdatnosť. Preto odkazujeme na dodržanie pravidiel pri jeho príprave v skecii : Ako správne pripraviť kvas

K tejto cene sme povinní vybrať od pestovateľa spotrebnú daň z liehu, avšak ak neprekročí 43 la (litrov alkoholu) t.j. pri 50% destiláte 86 litrov v každom výrobnom období (od 1. júla do 30. júna nasl. roka), zaplatí len polovičnú sadzbu dane a to 5,40 € za 1 la t.j. pri 50% destiláte za 1 liter 2,70 € (§ 6 zákona NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v zn. nesk. predpisov).

Samozrejme treba zohľadniť čisto Vaše náklady súvisiace so zberom vlastného ovocia, ktoré takto nazberané resp. vykvasené doveziete k nám.

Kvalita pravého destilátu je však neporovnateľná s bežnými liehmi obsahujúce rôzne arómy a farbivá predávanými bežne v obchodnej sieti.

2. Koľko si môžem vypáliť sám doma pre vlastnú potrebu?

"Vypáliť pre vlastnú potrebu" je len vymyslenou fámou, ktorá nemá žiadne opodstatnenie v právnom poriadku SR. Páliť doma tzv. "na čierno" alebo len mať takéto zariadenie je trestným činom podľa § 253 Trestného zákona.

Keďže týmto štát prichádza o spotrebnú daň z liehu a naviac na všelijakých malých zariadeniach sa nikdy nedosiahne taká kvalita destilátu, ako na certifikovanom technologickom zariadení aké používame aj v našej výrobe (Pacovské strojárne, overené Štátnym skúšobným ústavom v Rovinke pri Bratislave).

Horšia kvalita nelegálneho vypálenia "doma" spočíva aj v zdraviu škodlivejšom liehu, pretože malé zariadenia nedokážu vydestilovať nežiadúce zložky v destiláte do takej miery ako riadne veľké pálenice s certifikátom.

3. Je plesnivé ovocie vhodné na kvasenie?

Nikdy na kvasenie nepoužívajte plesnivé, nahnité a inak znehodnotené ovocie. Z takej suroviny nikdy destilát nebude, len tekutina odporného zápachu, ak by niekto takýto tzv. "kvas" použil na vypálenie.

Ovocie musí byť dozreté a nepoškodené. V ďalšom odkazujeme na hypertextový odkaz na našej stránke v skecii : Ako správne pripraviť kvas

4. Na vrchu kvasu sa vytvorila hrubá plesnivá vrstva. Čo s tým?

Túto vrstvu ("plesnivý koláč") odstránime ešte pred prevozom do pálenice, aby sa zabránilo premiešaniu s kvasom, ktorý je pod ňou; v opačnom prípade by to malo zlý vplyv na vôňu a celkovú kvalitu destilátu.

K vytvoreniu takejto nežiadúcej hmoty dochádza pri nedokonalom uzatvorení kvasnej nádoby, čím sa spolu so vzduchom (kyslík podporuje hnilobný proces) dostáva doň aj hmyz. Tomu sa dá zabrániť dôkladným uzatvorením nádoby s kvasom, avšak je potom nutné použiť vodnú zátku, ktorú je možné zakúpiť najmä v predajniach so záhradkárskymi potrebami, a tak sa umožní plynom, ktoré vznikajú pri kvasení unikať von, ale nič sa nedostane dovnútra. Na vaše ďalšie dotazy radi pripravíme odpovede, podľa našich časových možností, čím skôr a otázky zverejníme aj v tejto časti našej webovej stránky. Ďakujeme.