pestovatelska-palenicasluzby-uctovnictvakontakt

Vitajte

Aktuálne informácie

15.08.2016

  Výrobné obdobie 2016/2017 v našom liehovare na pestovateľské pálenie ovocia začína dňom 20.08.2016.

  V rámci plánu výroby sú na začiatku výrobného obdobia spracovávané kvasy z tohto ovocia: čerešne, marhuľe, broskyne.
OBJEDNÁVKY DESTILÁCIE na tel.: 054 7364 761 alebo 0905 620 632.

  Ďakujeme za telefonické objednávky vopred, v rámci ktorej si dohodneme termín dopravenia ovocného kvasu do našej pálenice, a za následné využitie našej služby výroby ovocných destilátov.

________________________________________________________________

20.03.2016

  Výrobné obdobie 2015/2016 v našom liehovare na pestovateľské pálenie ovocia končí dňom 31.03.2016.

  Začiatok nového výrobného obdobia 2016/2017 oznámime na tomto mieste s predpokladom v septembri 2016
Prípadné informácie na tel.: 054 7364 761 alebo 0905 620 632.

________________________________________________________________

20.03.2016

OCHUTNÁVKA OVOCNÝCH DESTILÁTOV 2016

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia LECHMANN, s.r.o., MESTO GIRALTOVCE, Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku  a Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach organizujú

4. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných destilátov
v Prešovskom kraji.

Súťaže sa môžu zúčastniť občania SR - pestovatelia, ktorí majú destiláty vyrobené v pestovateľských páleniciach.

Vzorky destilátov v objeme min. 0,35 l jednotlivo s uvedením mena a priezviska pestovateľa, druhu destilátu, stupňovitosti, roku výroby vrátane označenia pálenice, v ktorej bol ovocný destilát vyrobený, je potrebné doručiť najneskôr do 20. mája 2016 do sídla nášho liehovaru: LECHMANN, s.r.o., Francovce 27/828, 087 01 Giraltovce.

Degustáciu predložených vzoriek destilátov vykoná odborná degustačná komisia
dňa 4. júna 2016.

Vyhodnotenie a výstava spojená s ochutnávkou sa uskutoční

18. júna 2016 o 17:00 hod.
v Parku mieru v Giraltovciach

za účasti členov Slovenského rádu rytierov destilátov.

Návštevníci po zaplatení vstupného v sume 10 € obdržia katalóg vyhodnotených vzoriek destilátov a 1 pohárik s potlačou predmetnej akcie na bezplatnú ochutnávku hodnotených destilátov.

O chuťovky k degustácii destilátov predložených do súťaže, občerstvenie a obsluhu sa postarajú žiaci Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach.

Bližšie informácie Vám poskytne JUDr. Pavel Lechman - tel.: 0905 620 632.

V katalógu vyhodnotených vzoriek destilátov sa umiestňujú aj informácie o sponzoroch tejto akcie, preto v prípade záujmu o poskytnutie sponzorského príspevku do súťaže spolu s materiálom na zverejnenie údajov o sponzorovi (najlepšie v elektronickej forme) rovnako prosím kontaktujte JUDr. Pavla Lechmana do 20. mája 2016.

Na stretnutie s Vami sa teší organizačný výbor.

________________________________________________________________

 

Lige Esland ZPPSR